Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bewaarplicht transactiegegevens

Factsheet

Artikel 33 Wwft bepaalt dat een instelling gegevens met betrekking tot het cliëntenonderzoek minimaal vijf jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie of na het uitvoeren van de desbetreffende transactie moet bewaren. Het betreft alle gegevens die zijn verkregen tijdens het CDD proces, zoals kopieën van de identiteitsdocumenten, correspondentie, gespreksnotities over en met de cliënt, transacties van en andere dienstverlening aan die cliënt.

Gepubliceerd: 11 november 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Een instelling dient (ongebruikelijke) transactiegegevens deugdelijk vast te leggen, op te slaan en voor vijf jaar te bewaren zodat de transactie reconstrueerbaar is (artikel 34 Wwft).

Deze bewaarplicht geldt ook voor ondernemingen die hun activiteiten gestaakt hebben en/of waarvan de registratie beëindigd is.

Ook de Regeling Toezicht Sanctiewet kent een bewaarverplichting van 5 jaar in artikel 4.

Ontdek gerelateerde artikelen