Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Risico-gebaseerd monitoren van transacties

Factsheet

Het transactiemonitoringsproces dient risico-gebaseerd ingericht te zijn en herleidbaar tot de uitkomsten van de risicoanalyse. Risico-gebaseerd wil in dit verband zeggen dat het transactiemonitoringsproces aantoonbaar is afgestemd op de risicogevoeligheid voor witwassen of financiering van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie.

Gepubliceerd: 07 november 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

In de praktijk zullen instellingen voor het monitoren en analyseren van transacties vaak gebruik maken van geautomatiseerde systemen. Het systeem genereert op basis van businessrules – detectieregels in de vorm van scenario’s en grensbedragen met betrekking tot bepaalde indicatoren – zogenoemde ’alerts’. Met een alert wordt een signaal bedoeld dat duidt op een mogelijk ongebruikelijke transactie. Ook kunnen meer geavanceerde systemen gewenst zijn, en in voorkomende gevallen noodzakelijk, afhankelijk van onder meer aard en omvang van de transacties en de aard van de betreffende instelling.

Naar aanleiding van het voordoen van deze indicatoren bij transacties van uw cliënten dient uw instelling nader onderzoek uit te voeren om te beoordelen of een transactie als ongebruikelijk moet worden aangemerkt. Dit nadere onderzoek kan bijvoorbeeld worden ingevuld door informatie op te vragen bij de cliënt, door verder terug of vooruit te kijken in de transactieketen of door informatie op te vragen bij andere dienstverleners. Aanbieders moeten de diepgang van het onderzoek afstemmen op de risicogevoeligheid van de cliënt en de transactie in kwestie.

De bevindingen van het onderzoek naar alerts dienen adequaat en duidelijk te worden vastgelegd. Wanneer uit de onderzoeksbevindingen blijkt dat de transactie ongebruikelijk is, meldt u deze transactie onverwijld aan de FIU-NL. De overwegingen en besluitvorming om een transactie wel of niet te melden worden voldoende inzichtelijk gemaakt en vastgelegd. Bij twijfel of een transactie ongebruikelijk is kan de transactie beter wél aan de FIU-NL gemeld worden.

Ontdek gerelateerde artikelen