Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitbesteding van een functie en/of werkzaamheden

Factsheet

Bepaalde functies en/of werkzaamheden mogen aan een derde worden uitbesteed. De instelling blijft echter zelf verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de wet- en regelgeving.

Gepubliceerd: 11 november 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Bij uitbesteding aan een derde partij moet de instelling daarom een zichtbare risico-overweging maken die mede ziet op de deskundigheid en de praktische aanpak van de derde partij tot naleving van de Wwft. Daarbij is het van belang dat de instelling niet alleen vastlegt dat de derde partij voldoet aan de Wwft en waar nodig aan de beleidsregels van de instelling, maar dat de instelling dit ook periodiek controleert, vaststelt en desgewenst hierover rapporteert aan de derde partij.

Een instelling kan op grond van artikel 10 Wwft het cliëntenonderzoek laten verrichten door een derde. De Wwft biedt echter geen mogelijkheid om het monitoren van de zakelijke relatie uit te besteden.

Ontdek gerelateerde artikelen