Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanbieden van cryptodiensten tijdens het registratieproces

Factsheet

De Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn is per 21 mei 2020 van kracht. Voor bestaande aanbieders, dat wil zeggen aanbieders die voor de inwerkingtreding van de Implementatiewet actief zijn, is een overgangsregeling opgenomen van zes maanden waarin zij niet aan de registratieverplichting hoeven te voldoen, noch aan de verplichting dat beleidsbepalers en eventuele houder(s) van een gekwalificeerde deelneming betrouwbaar en geschikt moeten zijn.

Gepubliceerd: 11 november 2019

Voorwaarde is dat zij per inwerkingtreding van de wet een verzoek tot registratie en verzoek tot toetsing van de beleidsbepalers en de houder(s) van een gekwalificeerde deelneming hebben aangevraagd. Na deze zes maanden moet de registratie bij DNB zijn voltooid, anders dient de aanbieder alsnog zijn dienstverlening te staken. Dit is ook het geval indien blijkt dat door de aanbieder onvoldoende informatie is aangeleverd in het registratieproces, of indien het toetsingsproces nog loopt.

Tijdens de overgangsperiode dient de aanbieder zich wel te houden aan de overige verplichtingen van de Wwft zoals cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de meldplicht.

Ontdek gerelateerde artikelen