Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta

Factsheet

Een aanbieder biedt diensten aan voor het wisselen van crypto’s wanneer het voor cliënten transacties verricht of mogelijk maakt waardoor virtuele valuta worden gewisseld voor fiduciaire valuta en vice versa.

Gepubliceerd: 11 november 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Wisseldiensten in virtuele valuta kunnen op verschillende manieren door dienstverleners worden uitgevoerd of mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld door de koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot crypto’s op zodanige wijze samen te brengen dat er een overeenkomst uit voortvloeit volgens de regels van het platform, door zelf als tegenpartij op te treden, door als bemiddelaar op te treden (als broker), of door middel van Automated Teller Machines (ATM’s). Dit betreft een niet-limitatieve opsomming.

Voor aanbieders van ATM’s wordt in de Memorie van Toelichting bij de Implementatiewet herziene vierde anti-witwasrichtlijn verduidelijkt dat degene die de ATM daadwerkelijk in beheer heeft wordt beschouwd als de aanbieder van de wisseldienst, en niet degene die de ATM ter beschikking stelt (zoals een winkeleigenaar waar een dergelijke automaat geplaatst wordt).

Aanbieders van deze wisseldiensten hoeven zich alleen te registreren als zij deze diensten in of vanuit Nederland beroeps- of bedrijfsmatig aanbieden.

Ontdek gerelateerde artikelen