Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

‘In of vanuit Nederland’ in de Wwft

Factsheet

Gepubliceerd: 11 november 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Dienstverlening in Nederland vanuit Nederland

De wet verlangt dat u zich registreert als u in Nederland beroeps- of bedrijfsmatig diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of het aanbieden van bewaarportemonnees.

Dienstverlening in Nederland vanuit een andere EU lidstaat

De wet verlangt ook dat u zich registreert als u vanuit een andere lidstaat in Nederland beroeps- of bedrijfsmatig diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of het aanbieden van bewaarportemonnees. Het is hierbij niet relevant of u reeds in die andere lidstaat bent geregistreerd.

Een lidstaat is in de Wwft gedefinieerd als een lidstaat van de Europese Unie en een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Of u diensten aanbiedt in Nederland is afhankelijk van een aantal factoren bepaald in Europese jurisprudentie die in de Memorie van Toelichting bij de Implementatiewet zijn toegelicht. Het gaat er hierbij onder meer om dat de aanbieder zijn wil tot uitdrukking heeft gebracht om commerciële betrekkingen aan te knopen met consumenten in één of meerdere andere lidstaten [dan waar de aanbieder zelf woonachtig of gevestigd is], waaronder de lidstaat waar de consument zijn woonplaats heeft. Andere aanwijzingen kunnen bijvoorbeeld zijn het betalen van een zoekmachinedienst om advertenties te laten zien in andere of meerdere lidstaten, of het op de website laten zien van reviews van klanten uit specifieke landen.

Dienstverlening in Nederland vanuit een ander land, niet zijnde een EU lidstaat

Entiteiten vanuit een ander land, niet zijnde een EU lidstaat, kunnen zich in principe niet bij DNB registreren. De wet kent een verbod op het aanbieden van diensten met betrekking tot het wisselen tussen virtuele en fiduciaire valuta en het aanbieden van bewaarportemonnees vanuit een derde land, niet zijnde een EU lidstaat (of EER).

Het verbod is niet van toepassing op een aanbieder die in een door de Minister van Financiën aangewezen derde land woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft. Momenteel heeft de Minister geen derde landen aangewezen waar dit op van toepassing is.

Mocht u gevestigd zijn in een derde land en u wilt dergelijke diensten aanbieden in Nederland, dan dient u zich te vestigen in Nederland of een andere EU lidstaat en vervolgens een registratie aan te vragen. Indien u dit niet doet, bent u in overtreding van de Wwft en kan DNB handhavend optreden.

Als u twijfelt of u in Nederland cryptodiensten aanbiedt, kunt u contact opnemen met DNB om uw analyse te bespreken: crypto@dnb.nl.

Dienstverlening vanuit Nederland in het buitenland

De wet verlangt dat u zich registreert als u in of vanuit Nederland beroeps- of bedrijfsmatig diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of het aanbieden van bewaarportemonnees. Dit betekent dat als u vanuit Nederland dergelijke diensten aanbiedt in een ander land, u zich ook moet aanmelden voor een registratie. Let op dat in dit land ook afzonderlijke regelgeving van toepassing kan zijn.

Ontdek gerelateerde artikelen