Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Registratieplicht voor instellingen die nu al onder financieel toezicht staan op grond van wetgeving anders dan de Wwft

Factsheet

Op grond van de Wwft dienen aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees zich te registreren. De wet maakt geen onderscheid tussen nieuwe partijen en bestaande vergunninghouders. Ook indien u reeds over een vergunning van DNB of de AFM beschikt, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) of op grond van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), dient u zich te registreren.

Gepubliceerd: 11 november 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

De registratie betreft een Wwft registratie. Voor de beoordeling zullen wij bekijken of uw instelling in overeenstemming met de eisen uit de Wwft handelt voor wat betreft het aanbieden van deze diensten. Indien uw instelling geregistreerd wordt als aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele en fiduciaire valuta en/of aanbieder van bewaarportemonnees, zult u als zodanig worden opgenomen in het openbaar register.

Bovenstaande neemt niet weg dat significante risico’s zich kunnen voordoen die betrekking hebben op verplichtingen uit de Wft of de Wtt. Het aanbieden van bewaarportemonnees of het aanbieden van wisseldiensten voor het wisselen tussen virtuele en fiduciaire valuta kan bijvoorbeeld operationele risico’s met zich meebrengen waarvan de toezichthouder verlangt dat deze adequaat worden beheerst. Indien u reeds over een vergunning beschikt en dergelijke dienstverlening wilt gaan ontplooien, raden wij u aan daarover tijdig in contact te treden met uw toezichthouder.

Ontdek gerelateerde artikelen