Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Het toetsingsproces

Factsheet

Het indienen van een verzoek tot toetsing doet u via Mijn DNB. De wettelijke termijn waarbinnen DNB u informeert over de uitkomst is 13 weken. De termijn kan worden verlengd indien er bijlagen ontbreken.

Gepubliceerd: 11 november 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Op grond van de aangeleverde informatie bepaalt DNB of een toetsingsgesprek nodig is. Dat betekent dat niet iedereen wordt uitgenodigd voor een gesprek. Bijvoorbeeld als DNB op basis van het dossier en haar eigen onderzoek een volledig beeld heeft. Heeft DNB behoefte aan meer informatie, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Een toetsingsgesprek vindt plaats bij DNB en duurt maximaal anderhalf uur.

Zodra DNB een voornemen tot besluit over de beoordeling van uw betrouwbaarheid en geschiktheid heeft genomen, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. DNB informeert eerst u en daarna de instelling telefonisch over een positief besluit. Daarna volgt een schriftelijke bevestiging. Als DNB het voornemen heeft om een negatief besluit te nemen, wordt u van dit voornemen schriftelijk op de hoogte gesteld en maakt DNB met u een belafspraak om een nadere toelichting te geven.

Als DNB u niet geschikt of betrouwbaar vindt, dan hebben u en de instelling de kans om een zienswijze te geven op het voorgenomen negatieve besluit.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk worden gegeven. DNB maakt na uw zienswijze opnieuw een afweging en legt de uitkomst neer in een besluit. Tegen een negatief besluit kunnen zowel u als de instelling een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van DNB. Na de bezwaarprocedure kan beroep worden ingesteld bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank en ten slotte hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Ontdek gerelateerde artikelen