Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Duur vergunningaanvraag

Factsheet

De Nederlandsche Bank (DNB) beslist in beginsel binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag voor een vergunning voor een afwikkelonderneming. Hoe lang het daadwerkelijk duurt voordat DNB een beslissing neemt, hangt echter af van veel factoren. Vooral de kwaliteit en compleetheid van uw aanvraag zijn belangrijk in het kader van de tijd die DNB nodig heeft voor de beoordeling van de aanvraag.

Gepubliceerd: 17 december 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

Is uw aanvraag niet compleet of niet goed? Dan krijgt u een door DNB gestelde termijn om de aanvraag aan te vullen.

Let op: Zodra DNB om nadere gegevens of informatie verzoekt ter aanvulling op de aanvraag, wordt de beslistermijn opgeschort tot de datum waarop DNB de gevraagde informatie heeft ontvangen. Indien DNB binnen de door haar gestelde termijn geen (voldoende) aanvulling ontvangt op de aanvraag kan zij besluiten om de aanvraag buiten behandeling te laten.

Ontdek gerelateerde artikelen