Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Guidance transactiemonitoringsproces bij banken

Factsheet

In de brochure (zie onder Gerelateerde Downloads) leest u de belangrijkste bevindingen van DNB naar aanleiding van het in 2016 uitgevoerde thema-onderzoek “post-event transactiemonitoring bij banken” [1]. Deze bevindingen laten zien dat de onderzochte banken hun transactiemonitoringsproces nog niet op orde hebben om risico’s van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.
Wij delen met dit document de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek en bieden u guidance hoe u uw transactiemonitoringsproces kunt verbeteren. Het spreekt voor zich dat u de eigen omstandigheden van uw bank in aanmerking neemt bij de oplossingen en maatregelen die u treft. U maakt hierin uw eigen afweging.

Gepubliceerd: 19 mei 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Toelichting bij de brochure

De brochure is als volgt opgebouwd. Na de inleiding vindt u eerst een korte beschrijving van het transactiemonitoringsproces en presenteren wij u het zogeheten ‘volwassenheidsmodel’ dat wij bij de uitvoering van het thema-onderzoek in 2016 hebben toegepast. Daarna leest u per onderdeel van dit model onze guidance. De guidance start met de hoofdbevindingen uit het onderzoek, waarna een toelichting volgt. Vervolgens vindt u per onderdeel van het volwassenheidsmodel praktijkvoorbeelden, zowel goede als minder goede voorbeelden, die wij in het thema-onderzoek hebben aangetroffen.

De guidance is voorgelegd aan en besproken met vertegenwoordigers van de sector en externe adviseurs in 2017. Hun feedback is waar relevant verwerkt in de definitieve versie.

[1] Het betrof een cross-sectoraal onderzoek, uitgevoerd bij vier banken, vier betaalinstellingen, drie money transferkantoren en zes trustkantoren.

Downloads

Ontdek gerelateerde artikelen