Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB wijzigt systeembuffer compositie in lijn met de herziene richtlijn kapitaalvereisten (CRD V)

Factsheet

DNB wijzigde in 2020 de samenstelling van de systeembuffers, zodat deze in lijn is met de herziene richtlijn kapitaalvereisten (CRD V). De systeemrisicobuffer (SRB) werd toen opgeheven, en de systeemrelevantiebuffers voor Other Systemically Important Institutions (O-SII buffers) werden waar nodig bijgesteld. 

Gepubliceerd: 29 november 2021

Sinds 29 december 2020 zijn als gevolg daarvan de volgende O-SII buffers van toepassing: ING Bank (2,5%), Rabobank (2%), ABN AMRO Bank (1,5%), en BNG en de Volksbank (1%).

DNB heeft op basis van de jaarlijkse evaluatie besloten dat deze buffers ook in 2022 van toepassing blijven. Conform artikel 105c van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) in samenhang met artikel 131 van de CRD, vindt voor de O-SII buffer ten minste een jaarlijkse evaluatie plaats. Deze evaluatie heeft DNB uitgevoerd en leidt niet tot aanpassingen in de toepasselijke O-SII buffers.

Ontdek gerelateerde artikelen