Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Handhaving toezicht op geregistreerde covered bonds (gedekte obligaties) door DNB

Q&A

Gepubliceerd: 26 januari 2015

Vraag:

Welke instrumenten heeft De Nederlandsche Bank (DNB) voor de handhaving van het toezicht op uitstaande geregistreerde gedekte obligaties?

Antwoord:

DNB kan besluiten om een uitgiftestop op te leggen aan een bank die geregistreerde gedekte obligaties uitgeeft, indien DNB oordeelt dat een verdere uitgifte afbreuk doet aan een gezonde balansverhouding op basis van Artikel 40i lid 2 van het Bpr.

DNB heeft de mogelijkheid om krachtens Artikel 10 lid 6 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector boetes op te leggen aan de uitgevende bank indien deze niet meer voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 40d tot en met 40j van het Besluit prudentiële regels Wft.

DNB kan in een dergelijke situatie ook de registratie van de uitgevende bank van geregistreerde gedekte obligaties doorhalen. De bank mag in dit geval geen verdere gedekte obligaties meer uitgeven onder het desbetreffende programma en DNB kan voor een periode van vijf jaar registratie van de uitgevende bank of een categorie obligaties weigeren.

In overeenstemming met de Algemene wet bestuursrecht zal DNB de uitgevende bank horen voordat zij dergelijk besluiten neemt.

Ontdek gerelateerde artikelen