Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Openbaar register erkende gedekte obligaties

Q&A

Vraag:

Wat is het openbaar register voor erkende gedekte obligaties?

Gepubliceerd: 26 januari 2015

Antwoord:

Op 19 november 2014 is de in Nederland specifieke regelgeving met betrekking tot geregistreerde gedekte obligaties opgenomen in de Wft, waarbij nadere uitwerking van de regels gegeven is op 28 november 2014 in het Besluit prudentiële regels Wft en in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft inzake gedekte obligaties, alsmede in de Uitvoeringsregeling Wft. Deze regelingen geven de voorwaarden en de minimum vereisten waaraan een uitgevende bank met zetel in Nederland dient te voldoen voordat de door die bank uitgegeven of uit te geven obligaties kwalificeren als gedekte obligaties en kunnen worden opgenomen in het openbaar register van gedekte obligaties dat door DNB onderhouden wordt.

Deze geregistreerde gedekte obligaties kunnen tevens voldoen aan de vereisten van Artikel 129 CRR. Indien de geregistreerde gedekte obligaties hieraan voldoen, wordt hiervan melding gemaakt in het register.

Verder wordt in het register voor iedere geregistreerde gedekte obligatie de uitgiftedatum, de looptijd en de nominale waarde van die obligatie opgenomen middels een link naar de investor reports van de desbetreffende programma’s.

DNB kan besluiten om de registratie van de uitgevende bank door te halen indien niet meer wordt voldaan aan de vereisten voor geregistreerde gedekte obligaties. Zie ook Q&A “Handhaving toezicht op geregistreerde covered bonds (gedekte obligaties) door DNB”. In dit geval wordt het register aangepast om aan te geven dat de registratie van de uitgevende bank is doorgehaald.

Indien de informatievoorziening richting DNB in zo danige mate in gebreke blijft dat beoordeling of de geregistreerde gedekte obligatie voldoet aan de vereisten van Artikel 129 CRR niet langer mogelijk is zal DNB aannemen dat de obligaties niet voldoen aan de vereisten van Artikel 129 op basis van Artikel 3:33a lid 3 van de Wft.

Ontdek gerelateerde artikelen