Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Regelgeving gedekte obligaties

Q&A

Vraag:

Waar zijn de regels voor geregistreerde gedekte obligaties uitgewerkt?

Gepubliceerd: 26 januari 2015

Antwoord:

Op 19 november 2014 is de in Nederland specifieke regelgeving met betrekking tot geregistreerde gedekte obligaties opgenomen in de Wft waarbij nadere uitwerking van de regels gegeven is op 28 november 2014 in het Besluit prudentiële regels Wft, alsmede in de Uitvoeringsregeling Wft op 9 december 2014 [1]. Deze regelingen geven de voorwaarden en de minimumvereisten waaraan een uitgevende bank met zetel in Nederland dient te voldoen zodat de door die bank uitgegeven of uit te geven obligaties kwalificeren als gedekte obligaties en kunnen worden opgenomen in het openbaar register van gedekte obligaties.

Naast deze geregistreerde gedekte obligaties worden in Nederland ook wel obligaties uitgegeven die (contractueel) gedekt worden door onderliggende activa, maar die niet voldoen aan de hiervóór bedoelde wettelijke regels voor geregistreerde gedekte obligaties. Deze obligaties worden aangeduid als “structured” of “contractual” covered bonds. Dergelijke covered bonds vallen niet onder het toezicht van DNB en worden dus ook niet opgenomen in het register van geregistreerde gedekte obligaties.

________
[1] Zie de Wet van 19 november 2014 (), houdende wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van financiële markten, het Besluit van 28 november 2014, houdende wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, inzake gedekte obligaties () en de Regeling van 9 december 2014 tot aanpassing van de Uitvoeringsregeling Wft Staatscourant 17 december 2014.

Ontdek gerelateerde artikelen