Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Register van gedekte obligaties

Factsheet

Conform artikel 1:107 lid 3 sub n van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten, besluit De Nederlandsche Bank op verzoek van een bank met zetel in Nederland om een door die bank uitgegeven of uit te geven categorie obligaties alsmede de uitgevende bank in een openbaar register op te nemen, indien die bank aantoont dat de obligaties zijn aan te merken als gedekte obligaties. Hierbij wordt vermeld of de categorie geregistreerde gedekte obligaties voldoet aan Artikel 129 CRR. Bij ministeriële regeling zijn regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop de bank dit kan aantonen.

Gepubliceerd: 26 januari 2015

Klik hier om gedekte obligatiesondernemingen terug te vinden.

Klik hier voor het register onder toezichtstaande ondernemingen.

Ontdek gerelateerde artikelen