Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toetsing minimale collateralisatie met inachtneming van de restricties in Artikel 129 CRR

Q&A

Vraag:

Hoe wordt getoetst of de waarde van de dekkingsactiva, met inachtneming van de restricties in Artikel 129 CRR, minimaal gelijk is aan de nominale waarde van de uitstaande geregistreerde gedekte obligaties?

Gepubliceerd: 26 januari 2015

Antwoord:

De berekening van de minimale collateralisatie met inachtneming van de restricties in artikel 129 CRR volgt de methodologie van de berekening van de minimale OC van 105% (zie hiervoor Q&A “Hoe wordt de minimale OC van 105% bepaald?”). Vanwege de restricties op loan-to-value en concentraties in artikel 129 CRR moeten additionele bedragen van de nominale waarde van de primaire dekkingsactiva of marktwaarde van de vervangende dekkingsactiva afgetrokken worden. Voor een covered bond programma met residentiële hypotheekvorderingen als primaire dekkingsactiva betekent dit dat de waarde van elke individuele hypotheekvordering voor de berekening van de minimale collateralisatie met inachtneming van de restricties in artikel 129 CRR begrenst is op 80% van de waarde van het onderliggende onderpand.

Onderstaande voorbeeld is een uitbreiding van het voorbeeld gegeven in de Q&A “Hoe wordt de minimale OC van 105% bepaald”.

tabel

Totale waarde van de dekkingsactiva conform 41f lid 2 van het Besluit prudentiële regels: € 1,110.
Hiermee voldoet de uitgevende bank aan het vereiste dat de totale waarde van de dekkingsactiva met inachtneming van de restricties in Artikel 129 CRR (€1,110) minimaal gelijk is aan de nominale waarde van de uitstaande gedekte obligaties (€ 1,000).

Ontdek gerelateerde artikelen