Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vrijstelling vergunningplicht kredietunie

Factsheet

Iedereen die in Nederland activiteiten als kredietunie verricht, heeft daarvoor een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig of moet zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Een kredietunie waarbij het totaal aangetrokken opvorderbare gelden lager is dan EUR 10 miljoen wordt vrijgesteld van de vergunningplicht.

Gepubliceerd: 19 oktober 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Een vrijgestelde kredietunie vermeldt op haar website, in reclame-uitingen en in documenten over de bedrijfsactiviteiten van de onderneming dat zij voor de uitoefening van haar activiteiten niet vergunningplichtig is ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Wft). Een vrijgestelde kredietunie staat niet onder toezicht van DNB.

Registeren niet verplicht

Vrijgestelde kredietunies zijn niet verplicht zich bij DNB te melden en/of te registreren. Zij zijn vrijgesteld van het bepaalde in het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen Wft en van het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen.

Ontdek gerelateerde artikelen