Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB beoordeling prudentieel toezicht VK voor toepassing art. 130(f) Bgfo

Vraag:

Mag een Nederlandse instelling voor collectieve belegging (icbe) na 31 december 2020 beheerd vermogen beleggen in deposito’s bij een bank met zetel in het Verenigd Koninkrijk?

Gepubliceerd: 29 december 2020

Antwoord:

Ja, DNB heeft vastgesteld, voor de toepassing van artikel 130(f) van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo), dat het prudentieel toezicht in het Verenigd Koninkrijk in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de wet beoogt te beschermen.

Deze beoordeling geldt vanaf 1 januari 2021 voor een periode van één jaar. Of deze periode verlengd zal worden zal mede afhangen van de ontwikkelingen in het prudentieel toezicht in het Verenigd Koninkrijk. Hierbij zullen eventuele equivalentiebeoordelingen door de Europese Commissie van het prudentieel wettelijk kader en toezicht van het Verenigd Koninkrijk worden meegewogen. Ook zal mee worden gewogen de mate waarin icbe’s afhankelijk zijn van deze beoordeling.

Ontdek gerelateerde artikelen