Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Het ICAAP- en SREP-proces

Vraag:

Hoe ziet het ICAAP- en SREP-proces voor een HER eruit?

Gepubliceerd: 14 oktober 2019

Antwoord:

Op grond van artikel 3:18a lid 1 Wft evalueert DNB periodiek, overeenkomstig de technische criteria van artikel 98 CRD, van beleggingsondernemingen in de zin van de CRR met zetel in Nederland, indien die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten in Nederland, de wijze waarop de bedrijfsvoering is ingericht, de liquiditeit en de solvabiliteit. Hiertoe moeten HER jaarlijks, uiterlijk op de laatste werkdag van het derde kwartaal, een Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)-document bij DNB indienen.

Voor guidance bij het opstellen van het ICAAP-document verwijst DNB naar de Beleidsregel ICAAP beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen Wft 2015 (Stcrt. 2015, 21650), de aanvullende guidance ICAAP op Open Boek Toezicht, alsmede de Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) van de European Banking Authority (EBA). DNB zal de ICAAP-documenten mede beoordelen op basis van deze guidance.

Daarnaast wijst DNB erop dat – als de beleggingsonderneming valt onder geconsolideerd toezicht door DNB – zowel de vergunninghoudende entiteit als de bovenliggende financiële holding een kapitaalvereiste opgelegd kunnen krijgen op grond van het ICAAP-/SREP-proces. DNB vraagt u in dit geval het ICAAP-document risico-opslagen voor pijler 1 en pijler 2 zowel solo als geconsolideerd voor te leggen.

Na afronding van het SREP zal DNB een kapitaalvereiste vastleggen voor de beleggingsonderneming (en waar van toepassing ook geconsolideerd) in een zogeheten SREP-besluit. Dit kapitaalvereiste uit hoofde van pijler 2 wordt per beleggingsonderneming vastgesteld en geldt totdat een nieuw SREP-besluit is genomen.

Ontdek gerelateerde artikelen