Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Rapportageverplichtingen (FINREP en COREP)

Vraag:

Welke rapportageverplichtingen zijn van toepassing op handelaren voor eigen rekening (HER)?

Gepubliceerd: 21 maart 2018

Antwoord:

De rapportageprofielen van onder meer beleggingsondernemingen zijn recent geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de geldende praktijk. Zie hiervoor de door DNB opgestelde Regeling van 9 maart 2018 houdende wijziging van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 (Stcrt. 2015, 14894), die met ingang van 1 april 2018 in werking treedt. Dit betekent dat over de rapportageperiode die eindigt op 31 maart 2018 conform deze gewijzigde regeling gerapporteerd moet worden.

Welke rapportageverplichtingen van toepassing zijn op uw beleggingsonderneming kunt u bepalen aan de hand van onderstaande vragen:

  1. Voldoet u aan alle voorwaarden genoemd in artikel 96(1)(b) CRR?
    Dan is rapportageprofiel “finrep_if_x2 en corep – alle formulieren” op u van toepassing. U dient op kwartaalbasis te rapporteren en zowel solo als geconsolideerd.

  2. Voldoet u aan de CRR definitie van “local firm”?
    Dan is rapportageprofiel “finrep_if_x3” op u van toepassing. U dient halfjaarlijks te rapporteren.

Belangrijk is dat de vraag “Voldoet u aan de CRR definitie van local firm?” slechts met “Ja” kan worden beantwoord, als uw onderneming voldoet aan de definitie van “plaatselijke onderneming” (“local firm”) in artikel 4(1)(4) CRR. In onderdeel (7) van deze Q&A – De definitie van ‘plaatselijke onderneming’ (‘local firm’) in de CRR – wordt nader op deze definitie ingegaan.

Meer informatie over rapportageverplichtingen van beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen is beschikbaar via dit web portal van DNB.

Het rapportagetemplate dat hoort bij het profiel van uw beleggingsonderneming is beschikbaar op het Digitaal Loket Rapportage.

Het is daarnaast mogelijk om vóór de eerste officiële uiterlijke rapportagedatum, bij wijze van oefening, de rapportage in het eerste kwartaal in te vullen, voor rapportagedatum 31-12-2017. De eerste officiële rapportagepeildatum is 31-03-2018, voor de rapportages die u uiterlijk op maandag 14 mei 2018 bij DNB ingediend moet hebben. De proef biedt de mogelijkheid om tijdig te constateren tegen welke praktische problemen u bij het rapporteren aanloopt. DNB raadt dan ook aan om van deze mogelijkheid van een proefrapportage gebruik te maken.

Ontdek gerelateerde artikelen