Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

IFR/IFD - Opties en discreties

Factsheet

Dit factsheet heeft betrekking op het aanstaande prudentiële kader zoals neergelegd in de Investment Firm Regulation en Investment Firm Directive (IFR/IFD) dat per 26 juni 2021 van toepassing wordt.

Gepubliceerd: 05 oktober 2020

De IFR/IFD introduceert meerdere discreties en opties voor DNB als prudentiële toezichthouder. Via de Q&As opgenomen in dit factsheet maakt DNB bekend hoe zij voornemens is invulling te geven aan haar bevoegdheden onder IFR/IFD. De Q&As zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in het wettelijk en regelgevend kader. Zo is het Nederlandse wetsvoorstel ter implementatie van de IFD nog niet finaal en stelt de Europese Bankenautoriteit (EBA) nog technische standaarden en richtsnoeren op. Deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de uitoefening van bevoegdheden door DNB, in welk geval het nodig kan zijn om de Q&As aan te passen.

De Q&As beslaan de volgende onderwerpen:

Ontdek gerelateerde artikelen