Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Prudentieel kader voor beleggingsondernemingen die kwalificeren als "local firm" – vervallen per 13-11-2017

Attentie – Sinds begin september 2017 is er een update beschikbaar van de informatie in dit factsheet, dat voor het laatst is geactualiseerd op 24 november 2015. Deze nieuwe update houdt verband met de ontwikkeling door de European Banking Authority (EBA) van een nieuw, geharmoniseerd prudentieel regime voor beleggingsondernemingen in de Europese Unie. Bestaande marktpartijen en potentiële nieuwe markttoetreders waarvoor de informatie in dit factsheet relevant is, wordt dringend geadviseerd van deze nieuwste update kennis te nemen.

Gepubliceerd: 24 november 2015

Indien beleggingsondernemingen die enkel de beleggingsactiviteit “handelen voor eigen rekening” uitvoeren en daarbij voldoen aan de eisen van artikel 4(1)(4) van de Verordening kapitaalsvereisten (nr 575/2014 – “CRR”) geldt het onderstaande nationale prudentiële regime. Dit specifieke, nationale regime is een invulling van de minimum eigen vermogenseis en de solvabiliteitseis die voortvloeien uit de Wet of het financieel toezicht (Wft).

Een beleggingsonderneming die voldoet aan de eisen van artikel 4(1)(4) van de CRR, en dus kwalificeert als “local firm” of “plaatselijke onderneming”, is in Nederland onderworpen aan een minimum eigen vermogenseis van €730.000 (zie artikel 3:53 Wft in samenhang met artikel 48, lid 1 Besluit prudentiele regels Wft [“Bpr”]) en een solvabiliteitseis (zie artikel 3:57, lid 1 Wft) die te allen tijde tenminste gelijk is aan het totale netto margevereisten van de clearing members onder wier verantwoordelijkheid en garantie de beleggingsonderneming voor eigen rekening handelt. Daarnaast moeten deze “local firms” voldoen aan de vereisten met betrekking tot de beheerste bedrijfsvoering uit de Richtlijn kapitaalvereisten ( nr 2013/36/EU – “CRD IV”), waaronder met name het vereiste met betrekking tot het Internal Capital Adequacy Assessment Proccess (“ICAAP”).

Let wel, het is beleggingsonderneming niet toegestaan om andere beleggingsdiensten te verlenen of ander beleggingsactiviteiten te verrichten dan “handelen voor eigen rekening” indien de beleggingsonderneming onderworpen wil blijven aan het nationale prudentiële regime voor “local firms”.

Ontdek gerelateerde artikelen