Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Guidance thema onderzoek post-event transactiemonitoringsproces bij betaaldienstverleners

Factsheet

In de brochure leest u de belangrijkste bevindingen van DNB naar aanleiding van het in 2016 uitgevoerde thema-onderzoek “post-event transactiemonitoring bij betaalinstellingen” 1. Deze bevindingen laten zien dat de onderzochte betaalinstellingen hun transactiemonitoringsproces nog niet allemaal op orde hebben om risico’s van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Wij bieden u met dit document guidance hoe u uw transactiemonitoringsproces kunt verbeteren. Het spreekt voor zich dat u de eigen omstandigheden van uw instelling in aanmerking neemt bij de oplossingen en maatregelen die u treft. U maakt hierin uw eigen afweging.

Gepubliceerd: 20 september 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Toelichting bij de brochure

De brochure is als volgt opgebouwd. Na de inleiding vindt u eerst een korte beschrijving van het transactiemonitoringsproces en presenteren wij u het zogeheten ‘volwassenheidsmodel’ dat wij bij de uitvoering van het thema-onderzoek in 2016 hebben toegepast. Daarna leest u per onderdeel van dit model onze guidance. De guidance start met de hoofdbevindingen uit het onderzoek, waarna een toelichting volgt. Vervolgens vindt u per onderdeel van het volwassenheidsmodel praktijkvoorbeelden, zowel goede als minder goede voorbeelden, die wij in het thema-onderzoek hebben aangetroffen.

Consultatie

Eind juni 2017 heeft DNB op basis van deze concept guidance een rondetafel-sessie georganiseerd. De uit deze sessies verkregen feedback – alsmede schriftelijk door partijen gegeven reacties – is verwerkt in deze finale versie van de guidance.

1Het betrof een cross-sectoraal onderzoek, uitgevoerd bij vier banken, vier betaalinstellingen, drie money transferkantoren en zes trustkantoren.

 

Ontdek gerelateerde artikelen