Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Guidance transactiemonitoringsproces bij money transfer organisaties (MTO’s)

Factsheet

In de brochure leest u de belangrijkste bevindingen van DNB naar aanleiding van het in 2016 uitgevoerde thema-onderzoek “post-event transactiemonitoring bij betaalinstellingen”1. Deze bevindingen laten zien dat de onderzochte betaalinstellingen hun transactiemonitoringsproces nog niet allemaal op orde hebben om risico’s van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Wij bieden u met dit document guidance hoe u uw transactiemonitoringsproces kunt verbeteren. Het spreekt voor zich dat u de eigen omstandigheden van uw instelling in aanmerking neemt bij de oplossingen en maatregelen die u treft. U maakt hierin uw eigen afweging.

Gepubliceerd: 19 mei 2017

Toelichting bij de brochure

De brochure is als volgt opgebouwd. Na de inleiding vindt u eerst een korte beschrijving van het transactiemonitoringsproces en presenteren wij u het zogeheten ‘volwassenheidsmodel’ dat wij bij de uitvoering van het thema-onderzoek in 2016 hebben toegepast. Daarna leest u per onderdeel van dit model onze guidance. De guidance start met de hoofdbevindingen uit het onderzoek, waarna een toelichting volgt. Vervolgens vindt u per onderdeel van het volwassenheidsmodel praktijkvoorbeelden, zowel goede als minder goede voorbeelden, die wij in het thema-onderzoek hebben aangetroffen.

Consultatie

Eind mei 2017 heeft DNB op basis van deze concept guidance een rondetafel-sessie georganiseerd. De uit deze sessies verkregen feedback – alsmede schriftelijk door partijen gegeven reacties – is verwerkt in deze finale versie van de guidance.

[1] Het betrof een cross-sectoraal onderzoek, uitgevoerd bij vier banken, vier betaalinstellingen, drie money transferkantoren en zes trustkantoren.

Ontdek gerelateerde artikelen