Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanpassen pensioeningangsdatum met interne collectieve waardeoverdracht

Q&A

Gepubliceerd: 03 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Is er sprake van een interne collectieve waardeoverdracht als bedoeld in artikel 83, lid 1, letter c, Pensioenwet (PW), als een pensioenuitvoerder bij of na een collectieve wijziging van de pensioenovereenkomst met een hogere pensioeningangsleeftijd ook de pensioeningangsdatum van bestaande pensioenaanspraken verhoogt? 

Ja, als een pensioenuitvoerder bij of na een collectieve wijziging van de pensioenovereenkomst met een hogere pensioeningangsleeftijd ook de pensioeningangsdatum van bestaande pensioenaanspraken verhoogt, dan is sprake van een interne collectieve waardeoverdracht. De pensioenuitvoerder hoeft de interne collectieve waardeoverdracht niet te melden bij DNB indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  1. De nieuwe pensioenrichtleeftijd is een pensioenrichtleeftijd als bedoeld in artikel 18a, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, zoals dit artikel op enig moment luidt of luidde (artikel 83 lid 3 sub a PW).

  2. De pensioenregeling voorziet in de mogelijkheid de ingangsdatum van het pensioen te vervroegen naar de ingangsdatum voor de wijziging (artikel 83 lid 3 sub b PW).

  3. Bij de vervroeging worden in de flexibiliseringfactoren naar de ingangsdatum van het pensioen voor de wijziging geen selectiefactoren in aanmerking genomen (artikel 83 lid 3 sub c PW).

  4. Daarnaast moet de pensioenuitvoerder voldoen aan de voorwaarden in artikel 83 lid 1 en lid 2 sub b PW.

Het bovenstaande laat onverlet dat als een individuele deelnemer op enig moment de pensioeningangsdatum weer naar de oorspronkelijke pensioenleeftijd terugzet, het kan zijn dat het omrekentarief tot een iets andere uitkomst leidt in vergelijking met de eerdere actuarieel neutrale omrekening.