Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wanneer treden pensioenfondsen in contact met DNB over de oprichting?

Factsheet

Voor een zorgvuldige voorbereiding verlangt DNB dat pensioenfondsen in oprichting minimaal dertien weken vóór oprichting in contact treden met DNB. Daarbij overleggen ze ook de eerste volledige concepten van relevante stukken.

Gepubliceerd: 24 juli 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

Het is in het belang van de deelnemers van het pensioenfonds dat het pensioenfonds pas begint met het uitvoeren van een pensioenregeling als het aan alle wettelijke vereisten voldoet. Daarom is tijdig overleg met DNB van belang. DNB beveelt aan dat de oprichters van een pensioenfonds zich eerder bij DNB melden dan op grond van de uiterste wettelijke meldingstermijn van artikel 112 Pensioenwet nodig is.

De termijn van dertien weken sluit goed aan bij de termijn waarbinnen andere financiële instellingen zich voor een vergunningsaanvraag bij DNB moeten melden voordat ze van start kunnen gaan.

Overleg en voorbereiding

Met deze termijn kan DNB zich tijdig een beeld vormen over de opzet en werking van het nieuwe pensioenfonds. Zij kan daarover dan overleggen met het pensioenfonds in oprichting. Het pensioenfonds heeft dan ook voldoende tijd om eventuele aanpassingen in fondsstukken, financiële opzet, governance of bedrijfsvoering door te voeren voordat het van start gaat.

Handhaving

Het uitvoeren van een pensioenregeling zonder dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan, zou mogelijk tot aanpassingen na de start van de uitvoering leiden. Dat is onwenselijk, ook omdat DNB dan mogelijk tot handhaving moet overgaan.

Ontdek gerelateerde artikelen