Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Onafhankelijkheid beleidsondersteuning bij een APF

Q&A

Vraag:

Mogen personen die werkzaamheden op het gebied van bestuursondersteuning verrichten voor het bestuur van het algemeen pensioenfonds (APF), werkzaam zijn bij het APF en tegelijkertijd in dienst zijn van een partij aan die de APF heeft opgericht of aan wie door de APF werkzaamheden zijn uitbesteed?

Gepubliceerd: 22 december 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Ja, dat is mogelijk onder de voorwaarde dat gewaarborgd wordt dat het APF zowel in opzet, bestaan als werking eindverantwoordelijk is en blijft voor de beleidsondersteuning.

Toelichting

Een pensioenfonds, zoals een APF, mag werkzaamheden inzake beleidsondersteuning uitbesteden. Op deze uitbestedingsrelatie zijn de eisen van toepassing die gelden bij uitbesteding (zie artikel 34 en 143 Pensioenwet, lagere wet- en regelgeving; zie ook de guidance uitbesteding zoals gepubliceerd door DNB). Het pensioenfonds dient een schriftelijke uitbestedingsovereenkomst te sluiten. Indien het APF er voor kiest om de beleidsondersteuning aan dezelfde partij uit te besteden als andere werkzaamheden, zoals het vermogensbeheer en/of de pensioenadministratie, dan dient het APF ervoor te zorgen dat de onafhankelijkheid van de beleidsondersteuning niet in gevaar komt. Een mogelijkheid is dat op periodieke basis een derde partij controleert of de beleidsondersteuning onafhankelijk wordt uitgevoerd. Het APF blijft eindverantwoordelijk voor de beleidsondersteuning.

Detachering

Een andere mogelijkheid is dat het APF ervoor kiest om de in te huren beleidsondersteuning binnen de pensioenfondsorganisatie in te richten: een detacheringsconstructie. Dan is er sprake van een interne directe hiërarchische verhouding waarbinnen het APF de werkzaamheden kan monitoren en desgewenst kan bijsturen.

Indien het APF hiervoor kiest, bestaat er het risico dat deze personen zich mede laten leiden door de belangen van de partij waar zij in dienst zijn. Dan is het aan het APF om aan DNB duidelijk te maken waarom zij voor deze inrichting kiest en op welke manier zij heeft gewaarborgd dat: 

  • de personen die de werkzaamheden op het gebied van beleidsondersteuning verrichten zich alleen laten leiden door het belang van het APF;
  • het APF de werkzaamheden van deze personen effectief kan aansturen, monitoren, evalueren en bijsturen.

Ontdek gerelateerde artikelen