Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vorderingen op de werkgever

Q&A

Vraag:

Mogen vorderingen op de werkgever gemaximeerd worden op grond van artikel 135 van de Pensioenwet?

Gepubliceerd: 24 februari 2011

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Ja, artikel 135 van de Pensioenwet (Pw) moet zo geïnterpreteerd worden dat vorderingen op werkgevers gemaximeerd zijn.

Artikel 133 Pw bepaalt dat technische voorzieningen en de aan het pensioenfonds verstrekte leningen door waarden moeten worden gedekt. In artikel 135, eerste lid Pw wordt vervolgens gesteld dat die waarden belegd worden in het belang van de aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden.

De vorderingen zijn onderdeel van het begrip waarden bij de dekking door waarden bij technische voorzieningen. In artikel 135, eerste lid, sub b Pw moeten vorderingen tevens als beleggingen worden gezien.

Bij de dekking door waarden bij technische voorzieningen is gebruikt gemaakt van vorderingen op de werkgever. Die vorderingen moeten gezien worden als een belegging in de bijdragende onderneming en mogen nooit meer dan 5% van de portefeuille als geheel uitmaken.

Ontdek gerelateerde artikelen