Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Is een pensioenfonds verplicht een VPL-reserve aan te houden voor het 15-jarenpensioen?

Q&A

Gepubliceerd: 22 november 2010

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Is een pensioenfonds verplicht reserve aan te houden voor het 15-jarenpensioen?

Antwoord:

Het 15-jareninhaalpensioen dat in het kader van vut, Prepensioen en levensloop (VPL) kan worden toegezegd, speelt zich af tussen sociale partners. Doordat de toezegging arbeidsvoorwaardelijk is, zouden pensioenfondsen hier geen reservering voor mogen aanhouden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft echter bepaald dat een pensioenfonds een VPL- reserve voor dit 15-jarenpensioen mag vormen, omdat het een reserve betreft die ooit omgevormd zal worden tot pensioen.

Het vormen van een reserve voor het 15-jarenpensioen wordt gezien als een activiteit van een pensioenfonds ‘in verband met pensioen’ en is daarom niet in strijd met het verbod op nevenactiviteiten, art 116 Pensioenwet (Pw). Een VPL-reserve telt niet mee voor de vaststelling van het eigen vermogen van het fonds.

Zie ook de Q&A over financiering van een VPL-regeling

Ontdek gerelateerde artikelen