Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Meldingsplicht dekkingstekort bij pensioenfondsen met een vereist eigen vermogen dat lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen

Factsheet

Gepubliceerd: 21 januari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Er is een beperkt aantal pensioenfondsen met een vereist eigen vermogen (VEV) dat lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV).

Deze pensioenfondsen kunnen in bepaalde gevallen over het VEV beschikken, terwijl ze niet over het MVEV beschikken. In die gevallen hebben deze pensioenfondsen niet de verplichting tot het indiening van een herstelplan, omdat zij wel beschikken over het VEV.

Door een wijziging van artikel 138 van de Pensioenwet in de Verzamelwet pensioenen 2017 is geregeld dat deze pensioenfondsen, indien de beleidsdekkingsgraad per einde van een kalenderkwartaal daalt onder het MVEV, dit onverwijld moeten melden aan DNB. Deze wijziging geldt vanaf de inwerkingtreding van de Verzamelwet pensioenen 2017 op 11 april 2018. Verder geldt voor deze pensioenfondsen sinds die datum ook de maatregel MVEV. Zie hiervoor het factsheet over de maatregel MVEV.

Ontdek gerelateerde artikelen