Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vereist eigen vermogen

Factsheet

Gepubliceerd: 13 januari 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Het vereist eigen vermogen is de omvang van het eigen vermogen waarover een pensioenfonds ten minste zou moeten beschikken. Indien de beleidsdekkingsgraad van een fonds per het einde van een kalenderkwartaal is komen te liggen onder de gestelde eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen, is sprake van een tekortsituatie en moet het fonds een herstelplan indienen bij DNB. De hoogte van het vereist eigen vermogen is gericht op de wettelijke zekerheidsmaat van 97,5%, dat wil zeggen dat in de evenwichtssituatie de kans dat het pensioenfonds binnen een periode van één jaar over minder waarden beschikt dan de technische voorzieningen, kleiner is dan 2,5%. De hoogte van het vereist eigen vermogen is afhankelijk van het risicoprofiel van het fonds volgend uit het strategisch beleggingsbeleid van het fonds.

Ter bepaling van het vereist eigen vermogen zijn er drie situaties mogelijk. In principe gebruikt het fonds het standaard model. Indien het standaardmodel onvoldoende past bij het risicoprofiel van het fonds, dient het fonds naast het standaardmodel een of meer aanvullende partiële interne modellen te ontwikkelen. Ook kan een fonds onder voorwaarden een volledig intern model hanteren. Uitgangspunt bij het gebruik van deze modellen is dat het vereist eigen vermogen adequaat is ten aanzien van de risico’s die het pensioenfonds loopt.

Het fonds rapporteert DNB op kwartaalbasis over de hoogte van het vereist eigen vermogen. Ook legt het fonds vast hoe het vereist eigen vermogen wordt vastgesteld.

Ontdek gerelateerde artikelen