Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vaststelling beleidsdekkingsgraad

Factsheet

Gepubliceerd: 18 januari 2016

Bekijk eerdere versies in het archief

Op grond van de Pensioenwet moeten pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen baseren op de beleidsdekkingsgraad. Deze beleidsdekkingsgraad wordt berekend als een voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over 12 maanden. Dat is geregeld in artikel 12a lid2 van het Besluit FTK: “De berekening van de beleidsdekkingsgraad wordt gebaseerd op de dekkingsgraden per het einde van elk van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan het moment van vaststelling”.

Voorafgaande maanden 

De term ‘voorafgaand’ zou de vraag kunnen oproepen wat de meest recente maand is die meegenomen moet worden als de beleidsdekkingsgraad in enige maand moet worden vastgesteld. Indien in enige maand een beleidsdekkingsgraad wordt vastgesteld, gebruikt het pensioenfonds de dekkingsgraden van de laatste twaalf conform kalendermaanden inclusief de dekkingsgraad van de kalendermaand waarin de beleidsdekkingsgraad wordt vastgesteld. Immers, in de toelichting bij artikel 12a Besluit FTK staat: “Indien een beleidsdekkingsgraad wordt vastgesteld per eind maart wordt dus gerekend met de dekkingsgraden van (het einde van) de maanden april tot en met maart.”

Ontdek gerelateerde artikelen