Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanvullend partieel intern model

Factsheet

Alle fondsen die het standaardmodel hanteren, moeten nagaan of het standaardmodel wel voldoende rekening houdt met de specifieke risico’s waaraan het fonds bloot staat. In het standaardmodel rekenen pensioenfondsen de impact van een aantal voorgeschreven risicoscenario’s op hun balans integraal door. In sommige situaties sluit een materieel gedeelte van het risicoprofiel van het pensioenfonds niet voldoende aan bij de uitgangspunten van het standaardmodel. In die gevallen is toepassing van een partieel intern model nodig om het vereist eigen vermogen op adequate wijze het risicoprofiel van het pensioenfonds te laten reflecteren. Een partieel intern model is niet hetzelfde als een (volledig) intern model. Het partiële interne model vult het standaardmodel aan maar vervangt het standaardmodel niet.

Gepubliceerd: 12 januari 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Een partieel intern model heeft betrekking op een risicofactor die niet of niet adequaat is meegenomen in het standaardmodel. Het partieel intern model is een door het fonds zelf opgesteld scenario dat als grondslag dient voor de bepaling van de solvabiliteitsopslag voor het betreffende risico.

Indien het standaardmodel leidt tot uitkomsten die onvoldoende overeenkomen met het risicoprofiel van het fonds, dan treedt het fonds in overleg met De Nederlandsche Bank over de invulling van een of meer partiële interne modellen in aanvulling op het standaardmodel.

Ontdek gerelateerde artikelen