Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

S3 - Valutarisico standaardmodel

Factsheet

Gepubliceerd: 16 januari 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Valutarisico betreft het risico dat de waarde van de beleggingen in vreemde valuta verslechtert als gevolg van veranderingen in valutakoersen. De kans dat de wisselkoers van vreemde valuta verslechtert t.o.v. de euro betekent een risico voor een pensioenfonds omdat de verplichtingen veelal in euro luiden en bezittingen (deels) in vreemde valuta. Dit risico is van belang voor zowel directe posities in een valuta, als voor beleggingen (bv aandelen) die gewaardeerd zijn in een andere valuta.

In het standaardmodel is een risicoscenario voor valutarisico (S3) voorgeschreven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen valuta in ontwikkelde markten (een waardedaling van 20%) en valuta in opkomende markten (een waardedaling van 35%). Bij de aggregatie van het vereist eigen vermogen voor valutarisico (S 3) wordt rekening wordt gehouden met een correlatie van 0,50 tussen individuele valuta in ontwikkelde markten; 0,75 tussen individuele valuta in opkomende markten en 0,25 tussen het valutarisico voor ontwikkelde markten enerzijds en het valutarisico voor opkomende markten anderzijds.

Berekening S3
Het vereist vermogen voor valutarisico wordt vastgesteld voor enerzijds ontwikkelde markten (S3 A ) en anderzijds opkomende markten (S3 B ) en gecombineerd aan de hand van de volgende formules:

1) Het vereist vermogen voor valutarisico (S3) voor de totale portefeuille is gelijk aan de som van het vereist vermogen voor valutarisico van ontwikkelde en opkomende markten, rekening houdend met een correlatie van 0,25:

01 50-232565

2) Hierbij wordt het vereist vermogen voor valutarisico op ontwikkelde markten (S3A) bepaald als de som van exposures op individuele valuta in ontwikkelde markten, rekening houdend met een correlatie van 0,50 en een daling van deze valuta ten opzichte van de euro met 20%:

02 50-232566

3) Het vereist vermogen voor valutarisico op opkomende markten (S3B) wordt bepaald als de som van exposures op individuele valuta van opkomende markten, rekening houdend met een correlatie van 0,75 en een daling van deze valuta ten opzichte van de euro met 35%:

03 50-232568

Bij de bepaling van het vereist vermogen per individuele valuta wordt rekening gehouden met de ‘net exposure’, dat wil zeggen de gevoeligheid voor een daling in deze valuta ten opzichte van de euro rekening houdend met eventuele valuta-afdekking.

04 50-232569

In dit voorbeeld worden percentages gebruikt, waarbij het uiteindelijke percentage (18%) vermenigvuldigd zou moeten worden met de marktwaarde van de beleggingen in vreemde valuta om op S3 als geldbedrag te komen. In de praktijk zal meestal direct met geldbedragen worden gerekend.

Ontdek gerelateerde artikelen