Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

S4 - Grondstoffenrisico standaardmodel

Factsheet

Gepubliceerd: 16 januari 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Pensioenfondsen die beleggen in grondstoffen of instrumenten die gevoelig zijn voor waardeveranderingen in grondstoffen (commodities) lopen het risico dat de waarde van deze beleggingen daalt. In het standaardmodel is een risicoscenario voorgeschreven voor de berekening van het vereist eigen vermogen voor grondstoffenrisico (S4).

Grondstoffen vormen een beleggingscategorie waarin veelal via indexfutures en –opties wordt geïnvesteerd. Voorbeelden van grondstoffen zijn onder andere de categorieën energie, industriële metalen, kostbare metalen, landbouw en vee. Het standaardmodel gaat uit van een globale grondstoffenportefeuille, welke goed is gediversifieerd. Grondstoffenrisico is aanwezig bij alle beleggingen waarvan de actuele waarde gevoelig is voor wijzigingen in grondstofprijzen. Dit geldt in ieder geval voor alle long- en short posities in grondstoffen, indices van grondstoffen en grondstofderivaten.

Berekening S4
Het grondstoffenrisico wordt bepaald aan de hand van een voorgeschreven risicoscenario. In dit scenario wordt uitgegaan van een waardedaling van beleggingen in grondstoffen met 35%. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar verschillende soorten grondstoffen. Een waardedaling van grondstoffen ter hoogte van 35% betekent niet dat alle aan grondstoffen gerelateerde beleggingen met 35% dalen. Derivaten kunnen als gevolg van een daling van de onderliggende grondstof met 35%, sterker of minder sterk in waarde dalen of zelfs in waarde stijgen. S4 is het totale negatieve effect op de waarde van alle aan grondstoffen gerelateerde beleggingen als gevolg van het voorgeschreven risicoscenario. Voor grondstoffenrisico is geen correlatie met de overige risicocategorieën verondersteld.

Ontdek gerelateerde artikelen