Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

S8 - Concentratierisico standaardmodel

Factsheet

Gepubliceerd: 16 januari 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Pensioenfondsen lopen concentratierisico als een adequate spreiding van activa ontbreekt. In het standaardmodel voor de bepaling van het vereist eigen vermogen is de gevoeligheid van het eigen vermogen voor concentratierisico (S8) gelijkgesteld aan 0%.

Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat een pensioenfonds een dusdanig gediversifieerde portefeuille aanhoudt dat het concentratierisico niet materieel is voor de vaststelling van het vereist eigen vermogen.

Er zijn verschillende vormen van concentratie denkbaar, welke gelijktijdig kunnen optreden. Concentratierisico kan bijvoorbeeld optreden wanneer een (relatief) groot deel van de beleggingsportefeuille geïnvesteerd is in één specifieke beleggingscategorie, één specifieke onderneming, één specifieke sector of één specifieke regio of wanneer het pensioenfonds overmatig is blootgesteld aan één specifieke risicocategorie.

Risicomanagement
Hoewel pensioenfondsen volgens het standaardmodel geen vereist vermogen hoeven aan te houden voor concentratierisico, moeten zij bij de invulling en uitvoering van het beleggingsbeleid op grond van het prudent person beginsel wel rekening houden met concentratierisico en voldoende diversificatie toepassen. Naarmate het standaardmodel resultaten oplevert die substantieel afwijken van het werkelijke risicoprofiel, zal het fonds in contact moeten treden met DNB over de te nemen maatregelen.

Ontdek gerelateerde artikelen