Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Het gebruik van bandbreedtes tijdens het herstelplan

Q&A

Vraag:

Is het gebruik van de beleggingsmix binnen de bandbreedtes tijdens een herstelplan te beschouwen als een doelbewuste vergroting van het risico ten opzichte van de gezonde financiële situatie, als bedoeld in artikel 16 lid 4 van het Besluit FTK?

Gepubliceerd: 07 april 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Nee, als de beleggingsmix van een pensioenfonds tijdens een herstelplan tijdelijk afwijkt van de strategische mix, en daarbij, conform het beleid daaromtrent, blijft binnen de bandbreedtes van het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan, kwalificeert dit niet als doelbewuste vergroting van het risico ten opzichte van de gezonde financiële situatie.

Toelichting

Wel geldt dat het herstelplan rekening moet houden met de mate waarin het pensioenfonds (of de vermogensbeheerder) naar verwachting gebruik zal maken van de bandbreedtes in het strategisch beleggingsbeleid en beleggingsplan. In het herstelplan wordt uitgegaan van het geldende beleggingsbeleid en de manier waarop dit binnen het veronderstelde economische scenario naar verwachting wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van de richtlijnen voor aanpassing van de (actuele) beleggingsmix afhankelijk van de dekkingsgraad en bijvoorbeeld op basis van de afspraken voor rebalancing.

Een aandachtspunt hierbij is dat het gebruik van bandbreedtes in het (strategisch) beleggingsbeleid duidelijk en concreet worden vastgelegd op grond van de prudent person regel en de regels voor beheerste en integere bedrijfsvoering. Ook moeten de bandbreedtes dusdanig beperkt zijn dat deze een effectieve begrenzing van de (actieve) risico’s waarborgen. Voorts moeten de richtniveau’s en bandbreedtes in het strategisch beleggingsbeleid passen bij de vastgelegde risicohouding.

Ontdek gerelateerde artikelen