Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verlaging renteafdekking tijdens een herstelplan

Q&A

Gepubliceerd: 07 april 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Mag een fonds de mate van renteafdekking van de verplichtingen verlagen terwijl er een herstelplan van toepassing is?

Antwoord:

Het is toegestaan om de mate van renteafdekking van de verplichtingen, conform het beleid, tijdelijk te verlagen als het fonds bij de verlaging blijft binnen de bandbreedtes van het strategisch beleggingsbeleid of beleggingsplan.

Daarnaast is het toegestaan om, in het kader van een aanpassing van het strategisch beleggingsbeleid of beleggingsplan, de mate van renteafdekking te verlagen als de vergroting van het renterisico die hiervan het gevolg is, gepaard gaat met een dusdanige verlaging van andere beleggingsrisico’s dat het risicoprofiel van het beleggingsbeleid als geheel niet wordt vergroot.

Indien geen sprake is van een beleidsaanpassing, is het in de volgende twee situaties mogelijk om de renteafdekking te verlagen in een herstelsituatie tegen de achtergrond van artikel 16 lid 4 van het Besluit FTK:

  • Het fonds verlaagt de renteafdekking, en blijft hierbij binnen de bandbreedtes van het strategisch beleggingsbeleid en van het beleggingsplan. In dat geval is geen sprake van een doelbewuste vergroting van het risico, omdat het fonds het vastgelegde beleggingsbeleid mag uitvoeren.
  • Het fonds hanteert een dynamisch strategisch risicoprofiel waarbij de mate van renteafdekking afhangt van de hoogte van de rente of de dekkingsgraad. Indien het fonds met de aanpassing van de rentehedge blijft binnen het dynamisch strategisch risicoprofiel is dat toegestaan.

Indien wel sprake is van een beleidsaanpassing wordt, voor de beoordeling of sprake is van een doelbewuste vergroting van het risicoprofiel als bedoeld in artikel 16 lid 4 van het Besluit FTK, het vereist eigen vermogen bij het nieuwe of voorgenomen strategische beleggingsbeleid vergeleken met het vereist eigen vermogen behorend bij het tot dan toe gevoerde beleid. Voor een aanpassing van het strategisch beleggingsbeleid of het beleggingsplan gelden de regels voor prudent person, beheerste en integere bedrijfsvoering en uitbesteding (van vermogensbeheer).

Ontdek gerelateerde artikelen