Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De vermelding van de pensioenpremie en de premiecomponenten in de jaarrekening en bestuursverslag van een pensioenfonds

Q&A

Gepubliceerd: 08 mei 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Moet een pensioenfonds jaarlijks inzicht geven in de kostendekkende en feitelijke pensioenpremie?

Antwoord:

Ja, artikel 130 Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds elk jaar zowel de feitelijke premie als de kostendekkende premie als de (eventuele) gedempte kostendekkende premie (indien van toepassing) berekent en in zijn jaarrekening en bestuursverslag opneemt.

Daarnaast schrijft artikel 130a Pensioenwet voor dat een pensioenfonds elk jaar zowel de samenstelling van de feitelijke premie als de hoogte van de verschillende premiecomponenten berekent en in zijn jaarrekening en bestuursverslag opneemt.

In artikel 128 Pensioenwet wordt verder verduidelijkt dat het gaat om de kostendekkende premie ´voor de aangroei van de pensioenverplichtingen´. Dat betekent dat het om de éénjarige aangroei gaat.

Met deze bepalingen ontstaat onder meer inzicht in hoeverre in enig jaar een premiekorting is verleend.

Ontdek gerelateerde artikelen