Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Een afzonderlijke uitvoeringsovereenkomst bij vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds

Q&A

Gepubliceerd: 03 november 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Is bij vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) een afzonderlijke uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en bpf nodig?

Antwoord:

Ja, een werkgever die zich vrijwillig aansluit bij een bpf moet een uitvoeringsovereenkomst sluiten met dat bedrijfstakpensioenfonds (bpf), omdat deze werkgever niet gebonden is aan de statuten en reglementen van dat bpf.

De uitvoeringsovereenkomst van de werkgever die zich vrijwillig aansluit bij een bpf, kan verwijzen naar het uitvoeringsreglement van het bpf. Op grond van artikel 121 Pensioenwet kan een bpf uitsluitend aan werkgevers de mogelijkheid bieden om zich vrijwillig aan te sluiten, als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de loonontwikkeling bij deze werkgever is ten minste gelijk aan die in de bedrijfstak van het bedrijfstakpensioenfonds, en de werkgever neemt deel in de sociale fondsen van dezelfde bedrijfstak,
  • er is sprake van een groepsverhouding tussen de werkgever en een andere werkgever die onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds valt, of
  • de aansluiting gebeurt aansluitend op een periode waarin de werkgever wel onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds viel.

Ontdek gerelateerde artikelen