Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

PPI: zeggenschapsstructuur

Q&A

Vraag:

Wat zijn de eisen voor de (zeggenschaps)structuur van een premiepensioeninstelling?

Gepubliceerd: 16 augustus 2011

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Een premiepensioeninstelling met zetel in Nederland is niet met personen verbonden in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur die in zodanige mate ondoorzichtig is dat deze een belemmering vormt of kan vormen voor het adequaat uitoefenen van toezicht op die financiële onderneming.

Tevens is de premiepensioeninstelling niet met personen verbonden in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur indien het recht van een staat die geen lidstaat is, dat op die personen van toepassing is, een belemmering vormt of kan vormen voor het adequaat uitoefenen van toezicht op die premiepensioeninstelling (artikel 3:16 Wft).