Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Informatie-uitwisseling in de Wtt

Gepubliceerd: 07 augustus 2008

DNB houdt toezicht op trustkantoren op basis van informatie van of over die onderneming of daarbij betrokken personen. Deze informatie zal doorgaans vertrouwelijk van aard zijn.

In de Wtt is dan ook het uitgangspunt dat vertrouwelijke informatie geheim is en dat de informatie binnen de muren van DNB blijft. In bepaalde limitatief opgesomde gevallen kan DNB vertrouwelijke informatie verstrekken aan bepaalde personen of instanties.

De uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht zijn opgenomen in de artikelen 13 en 15 Wtt. Er is voorzien in de mogelijkheid van DNB om vertrouwelijke informatie te verstrekken aan andere financiële toezichthouders in of buiten Nederland. Verder is in het bijzonder voorzien in de mogelijkheid van DNB om informatie te verstrekken aan de AFM voor zover betrekking hebbend op de betrouwbaarheid van bestuurders, commissarissen, beleidsbepalers en houders van gekwalificeerde deelnemingen in trustkantoren.

Verder is in de artikelen 14 en 16, Wtt geregeld dat DNB onder bepaalde voorwaarden ten behoeve van buitenlandse instanties inlichtingen kan vragen of een onderzoek kan instellen bij trustkantoren. Eventueel kan DNB toestaan dat een functionaris van de belanghebbende buitenlandse instantie aan zo’n onderzoek deelneemt.

Ontdek gerelateerde artikelen