Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Inlichtingenbevoegdheid Wtt

Gepubliceerd: 07 augustus 2008

Op basis van artikel 9 van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een algemene bevoegdheid om inlichtingen te vorderen. Op deze inlichtingenbevoegdheid zijn de bepalingen van afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) grotendeels van toepassing.

Wie kunnen inlichtingen vorderen?

Inlichtingen kunnen worden gevorderd door DNB en door de personen die door DNB zijn belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden die zij heeft op grond van de Wtt. De toezichthouders dragen een door DNB uitgegeven legitimatiebewijs met zich en zij zullen dat desgevraagd tonen.

Medewerkingsplicht

Om het mogelijk te maken dat toezichthouders de inlichtingenbevoegdheid daadwerkelijk kunnen effectueren is er in artikel 5:20 van de Awb een medewerkingsplicht opgenomen. Binnen door de toezichthouder gestelde redelijke termijn is een ieder verplicht alle medewerking te verlenen aan de toezichthouder die deze redelijkerwijs kan vorderen. De medewerkingplicht geldt alleen als deze verband houdt met de uitoefening van de (wettelijke toegekende) toezichtbevoegdheid.

Ontdek gerelateerde artikelen