Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Publicatie Factsheet Wtt 2018

Gepubliceerd: 24 oktober 2019

Nieuwsbericht

DNB publiceert de Factsheet Wtt 2018, waarin onderwerpen worden behandeld waarover veel vragen zijn. Op 1 januari 2019 is de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) in werking getreden.

De Factsheet Wtt 2018 bestaat naast de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en Sanctiewet (hierna: Leidraad Wwft en Sw). In de oude versie van de Leidraad Wwft en Sw werden naast de Wwft en de Sw ook onderdelen van de oude Wtt besproken (een deel van de bepalingen van de Wwft is ook van toepassing op trustkantoren). Met de komst van de Wtt 2018 is de behoefte om deze wet apart te bespreken groter geworden.

De Factsheet Wtt 2018 is geen statisch document. Indien blijkt dat er meer gemeenschappelijke vragen bestaan vanuit de sector wordt deze aangevuld.

Ontdek gerelateerde artikelen