Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Volumemaat SCR voor lopend premierisico zorgverzekeraars

Q&A

Vraag:

Hoe wordt de volumemaat voor de SCR voor lopend premierisico bepaald voor zorgverzekeraars onder Solvency II?

Gepubliceerd: 05 november 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

De volumemaat voor de SCR voor lopend premierisico is vastgelegd in artikel 147 van de Solvency II Gedelegeerde Verordening. Voor éénjarige zorgverzekeringen komt de volumemaat uit op de te verdienen premie voor de komende 12 maanden, behorende bij de bestaande portefeuille en de verwachte prolongatie in het komende kalenderjaar. Nog te verdienen premie nieuwe productie wordt hier ook bij betrokken. De te verdienen premie behelst alle premiebetalingen behorende bij de verzekeringscontracten voor de komende 12 maanden, ongeacht het moment waarop deze worden ontvangen.

In geval dat de raming verdiende premie voor de komende 12 maanden lager uitvalt dan de waargenomen verdiende premie in de afgelopen 12 maanden, dient als volumemaat de verdiende premie in de afgelopen 12 maanden gebruikt te worden.

Ontdek gerelateerde artikelen