Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Pilaar 3: Aanvragen toestemming niet openbaar maken informatie SFCR

Q&A

Gepubliceerd: 10 september 2021

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Kan een verzekeraar toestemming krijgen om bepaalde informatie niet openbaar te hoeven maken in het SFCR?

Antwoord:

Ja, verzekeraars kunnen toestemming krijgen van de toezichthouder om bepaalde informatie niet openbaar te maken in het SFCR (overeenkomstig artikel 53, leden 1, 2 en 4 van de Richtlijn Solvabiliteit II en artikel 299 van de Verordening Solvabiliteit II). Dit kan alleen indien:

a) door de bekendmaking van de informatie de concurrenten van de onderneming duidelijk onterecht worden bevoordeeld

b) er sprake is van verplichtingen jegens verzekeringnemers of relaties met andere tegenpartijen op grond waarvan een onderneming aan geheimhouding of vertrouwelijkheid gebonden is

Wanneer een verzekeraar toestemming heeft van de toezichthouder om bepaalde informatie niet bekend te maken, vermeldt de betreffende verzekeraar dit in het rapport over de solvabiliteit en financiële positie (‘SFCR’) met de redenen hiervoor. Een verzekeraar kan geen toestemming krijgen om bepaalde informatie over het kapitaalbeheer niet openbaar te maken (artikel 53, lid 4, van de Richtlijn Solvabiliteit II).

In beginsel staat het elke verzekeraar of verzekeringsgroep vrij om een aanvraag voor het niet openbaar maken van bepaalde informatie in te dienen.

Aanvraag via DLT

Uw aanvraag kunt u indienen via het Digitaal Loket Toezicht (DLT). In het DLT vindt u het formulier “Ontheffing of Instemming voor verzekeraars". Daarin vult u de gegevens van uw instelling in en selecteert u vervolgens de aanvraag die u wilt doen. Bij de aanvraag voor het niet openbaar maken van bepaalde informatie in een (single) SFCR vragen wij u de volgende bijlage in te vullen en toe te voegen in DLT: Bijlage ontheffing informatie in SFCR.

Let op: voordat u een aanvraag indient, vragen wij u om contact op te nemen met uw toezichthouder.

Beoordeling

DNB start de behandeling van de aanvraag met een beoordeling van de volledigheid. Zodra de aanvraag volledig wordt geacht, begint de inhoudelijke beoordeling. Bij de beoordeling van een aanvraag voor het niet openbaar maken van bepaalde informatie in een (single) SFCR voor internationale verzekeringsgroepen worden ook toezichthouders uit andere landen betrokken.

Besluit

Het besluit over het al dan niet toestaan om bepaalde informatie niet openbaar te maken moet door de toezichthouder genomen worden, eventueel in gezamenlijk overleg met het College van Toezichthouders. Hiervoor staat een termijn van 6 weken.

Downloads

Ontdek gerelateerde artikelen