Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vergunningvereisten voor een wisselinstelling

Factsheet

Het is verboden om zonder een daartoe door DNB verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van wisselinstelling ingevolge artikel 2:54i juncto 2:54j Wet op het financieel toezicht (Wft). Alvorens u wisseltransacties uitvoert in Nederland, moet u aan bepaalde eisen voldoen om de betreffende activiteiten uit te mogen oefenen. Deze eisen worden getoetst bij de behandeling van de aanvraag van een vergunning.

Gepubliceerd: 16 mei 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

In artikel 2:54j en 2:54m Wft staan de vergunningvereisten. Onderstaand leest u in hoofdlijnen welke eisen van toepassing zijn bij de vergunningaanvraag. DNB heeft ook een toelichting bij de vergunningaanvraag voor wisselinstellingen opgesteld die in meer gedetailleerde mate ingaat op de inhoudelijke vergunningvereisten. Wij adviseren u kennis te nemen van deze toelichting alvorens u een aanvraag bij DNB indient.

  • Betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen (3:9 Wft)
  • Beleid dat een integere uitoefening van het bedrijf waarborgt (3:10, eerste en tweede lid, Wft) Hierbij gaat het onder meer over het hanteren van beleid dat belangenverstrengeling, wetsovertredingen en/of andere handelingen die maatschappelijk ongewenst zijn, tegengaat.
  • Beheerste en integere uitoefening van het bedrijf (3:17, eerste en tweede lid, Wft). Hierbij gaat het om het inrichten van de bedrijfsvoering zodanig dat een beheerste en integere uitoefening van het bedrijf is gewaarborgd, zoals het beheersen van bedrijfsprocessen en bedrijfsrisico’s.