Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

In welke gevallen gaan de AFM en DNB over tot het beboeten van een feitelijk leidinggever/opdrachtgever?

Q&A

Gepubliceerd: 15 oktober 2010

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

In welke gevallen gaan de AFM en DNB over tot het beboeten van een feitelijk leidinggever/opdrachtgever?

Antwoord:

Dat is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Wel kan worden gewezen op het Handhavingsbeleid van de AFM en DNB. De daarin genoemde uitgangspunten en factoren zijn richtinggevend voor de beantwoording van de vraag hoe de toezichthouders in een concrete zaak komen tot een passende wijze van optreden. Indien de geconstateerde overtreding nog voortduurt, is handhavend optreden in ieder geval gericht op het beëindigen van de overtreding en herstel van het naleven van de norm. Daarnaast bezien de toezichthouders of er aanleiding is om een bestuurlijke boete op te leggen aan de overtreder (inclusief medepleger) en/of de feitelijke leidinggever/opdrachtgever. Naar mate de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreder (inclusief medepleger) en/of de feitelijke leidinggever/opdrachtgever toenemen, ligt dit eerder in de rede.

Download