Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Convenant bestuurlijke boeten en strafrechtelijke sancties

Factsheet

Gepubliceerd: 15 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

In het Convenant bestuurlijke boeten en strafrechtelijke sancties is de afstemmingsprocedure vastgelegd over de keuze tussen oplegging van een bestuurlijke boete of de strafrechtelijke afdoening bij bepaalde overtreding van de financiële wetgeving.

Voor overtreding van sommige bepalingen van financiële wetgeving kan er namelijk zowel een strafrechtelijke sanctie als een bestuurlijke boete worden opgelegd dan wel een feit ten openbare kennis worden gebracht (de zogenaamde ‘economische delicten’). Onderlinge afstemming is van belang omdat het una via-beginsel bepaalt dat zodra een bestuurlijke boete is opgelegd strafvervolging ter zake van hetzelfde feit niet meer mogelijk is.

Omgekeerd bepaalt het una via-beginsel dat een bestuurlijke boete ter zake van dat feit niet meer opgelegd kan worden als een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvervolging is vervallen omdat belanghebbende aan de hem gestelde voorwaarden heeft voldaan.