Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Is er iets gewijzigd aan de uitzondering voor de handelsagent?

Factsheet

Gepubliceerd: 19 februari 2019

Vraag:

Wanneer geldt de uitzondering voor de handelsagent onder PSD2?

Antwoord:

Bepaalde betalingstransacties tussen betaler en begunstigde zijn in PSD2 uitgezonderd en vallen dus niet onder het bereik van de wet- en regelgeving waarmee de PSD2 is geïmplementeerd. Deze uitzonderingen bestonden ook al onder PSD1.

Een voorbeeld is de uitzondering voor de handelsagent. Met de implementatie van de PSD2 is het toepassingsgebied van deze uitzondering verduidelijkt. De uitzondering voor de handelsagent is van toepassing op:

“betalingstransacties tussen de betaler en de begunstigde die worden uitgevoerd via een handelsagent die middels een overeenkomst gemachtigd is om voor rekening van alleen de betaler of alleen de begunstigde de verkoop of aankoop van goederen of diensten via onderhandelingen tot stand te brengen of te sluiten.”

Uit de definitie en de toelichting daarop in PSD2 kunnen de volgende drie elementen worden onderscheiden waarvan sprake moet zijn. De uitsluiting geldt alleen wanneer:

  • de handelsagent alleen voor rekening van de betaler of alleen voor de begunstigde handelt; en
  • uit een overeenkomst blijkt dat de handelsagent is gemachtigd door de betaler of de begunstigde en dat hij optreedt voor alleen de betaler of alleen de begunstigde; en
  • de handelsagent de verkoop of aankoop van de betreffende goederen of diensten tussen betaler en begunstigde sluit of door onderhandelingen tot stand brengt.

Ontdek gerelateerde artikelen